Syyskokouksen kannanotto 24.11.2021

V 2004-2006 oli RAY- muistineuvolahanke - hallinnointi ja mallinnos

muistipoliklinikaksi Porvooseen. Hankkeen valmistelussa todettiin

seutukunnalla muistipoliklinikan puute. Hanke onnistui, muistipoliklinikka alkoi

toimia kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa.

Silloiset huolet ovat edelleen ajankohtaisia.

Muistisairauksien kasvava määrä johtuu väestön ikärakenteesta. Tällä

hetkellä yli 65-vuotiaita on 10 712 ja ikäryhmä on 21.3 % väestöstä, vuonna

2009, jolloin vastaavat luvut olivat 7 265 ja osuus väestöstä 14.9 %.

Työikäisten sairastuminen on myös kasvussa. Lievempien muistisairaiden

määrä voi olla 1000 ja keskivaikeasti ja vaikeasti sairastavien määrä on lähes

1000. Aviopuolisoissa molemmat voivat olla muistisairaita. Muistisairaus

koskettaa keskimäärin neljää muistisairaan läheistä, siis hyvin suurta joukkoa

porvoolaisia. Vuosittain 120 -140 sairastuu.

Oikea-aikainen diagnoosi ja sopiva lääkitys turvaa hyviä elinvuosia.

Turvallinen asianmukainen kohtaaminen tukee aivoterveyttä, antaa

vertaistukea sairastuneelle ja myös omaishoitajalle yhteisissä tapaamisissa.

Muistisairaalla ja omaisellaan on yksinäisyyden kokemus vahva ja

toivottomuuden tunne luo epävarmuutta heti diagnoosin saannin yhteydessä.

Tällä hetkellä STEA on helpottanut tilannetta, niin että yksilökohtaista

ensitietoneuvontaa voidaan antaa. Täällä Porvoossa on muistiluotsi,

Helsingin, Sipoon ja Porvoon muistiyhdistyksen yhteisenä toimintana.Haussa

on toinen työntekijä , kun saamme 9.12.2021 Stea-avustuksen laajennuksen,

mikä merkitsee, että Askola, Pornainen, Loviisa, Lapinjärvi ja Mäntsälä tullee

mukaan.

Muistiyhdistyksen toimintana ovat olleet aivoterveyttä tukevat muistikerhot.

Koronan aikana on kerhoihin tullut myös yhä enemmän jo muistisairaita.

Porvoon sairaala on myös lähettänyt kerhoihin. Päivätoiminnan kaventuessa

kerhoihin tuli näitäkin ihmisiä naapurin kainalossa. Ruori on myös alkanut

lähettää ihmisiä.

Yksinäisyys ja näköalattomuus varsinkin korona-aikana ja nyt

jälkimainingeissa on rasittanut monien aivoterveyttä ja syventänyt

muistiongelmia.

Myös muut sairaudet, sekä köyhyys että näköalattomuus lisää hyvin

monenlaista yksinäisyyttä.

Meillä on yhteinen huoli, koska kolmannen sektorin toimijoilta odotetaan

paljon. Muistikokonaisuutta ajattelemme, siihen kuuluu kuulonvajeiden lisäksi

myös näön ongelmat. Teemme jatkossa yhteistyötä Kuuloyhdistyksen kanssa

täällä Porvoossa. Kuuloliitto ja Muistiliitto ovat sopineet yhteistyöstä,

hankkeeen kolmivuotiskaudella saadaan käsitys kuulon merkityksestä muistin

yhteydessä.

Meillä on pulaa asianmukaisista toimitiloista, käyttövaroista ja

vapaaehtoistyötä tekevistä ihmisistä.

Kirjoita tekstisi tähän...