KEVÄÄN JULKILAUSUMA

Porvoon Seudun Muistiyhdistyksen kevätkokouksen julkilausuma.

Yleinen huoli syntyi, kun paneuduimme uusimpien, oman kaupunkimme eläkkeensaajien eläketietoihin vuodelta 2018.

Alle 800€ saavia on 1 789, 800 -999€ saavia on 1 139 ja 1 000 -1 199€ saavia on

1 683. Jos köyhyysrajana pidetään 1 199€, on sen rajan alle jäävien määrä 4 611. Eurooppalainen köyhyysraja huomioiden kokonaismäärä vielä kasvaa. Katsoimme tärkeäksi tuoda asia yleiseen tietoon. Kokousväki ihmetteli, miten ihmiset tulevat ylipäätään toimeen. Terveydentilan ylläpito on vaikeaa, jos pienikin maksu vie pohjan pois vaikkapa ruokailusta.

Yksinkertaisesti esitämme, että terveyskeskusmaksut poistetaan näiltä ihmisiltä. Helsinki ei peri lainkaan terveyskeskusmaksuja. Myös liikkumista lisäävät toimet tulisi saada kustannuksitta, viittaamme tuolijumppaan, uimahallimaksuihin ja kulttuuritoimen hinnoissa tulisi olla hyvin maltillinen. Asiaa pitää valmistella jo ensi vuoden budjettia varten. Näyttöä on liikunnan, kulttuurin ja osallistamisen hyödyistä ihmisen hyvinvoinnin kannalta ja se tuo säästöjä terveyspalvelujen vähentymisenä.

Lähetämme esityksemme kaupungin päättäjille.

Kevätkokouksessa luovutettin Muistiliiton hopeinen ansiomerkki Seija Koposelle pitkäaikaisesta, pitkäjännitteisestä ja väsymättömästä työstä muistisairaiden ja omaisten hyväksi Porvoossa.