LIIKENNELUOTSIN ASIAA

Havainnointikyky liikenteessä on olennaista, jotta huomaamme

kaikki tärkeät tilanteet ja pystymme reagoimaan niihin.

Havainnoinnissa ei ole kyse pelkästään näkökyvystämme, eli siitä,

näemmekö liikenteessä tapahtuvat asiat vai emme.

Havainnoinnissa on kyse myös siitä, että ehdimme käsitellä havaitut

tilanteet mielessämme ja toimia riittävän ajoissa.

Usein juuri tämä kokonaisprosessi, jossa näköhavainto siirtyy

aivojemme käsiteltäväksi ja sieltä lihaksille käskynä toimia, hidastuu

jonkun verran ikääntyessä. Hidastuminen saattaa johtaa tunteeseen

siitä, että kovassa vauhdissa ei ehdi mukaan tai että muut ikään

kuin vain ilmaantuvat yhtäkkiä näkökenttäämme.

Mitä tällaisissa tilanteissa voi tehdä?

Havainnointia voi helpottaa monin eri tavoin:

 Liiku ruuhka-aikojen ulkopuolella.

 Vältä sellaisia liikenneympäristöjä, tien ylityksiä ja risteyksiä,

jotka tuntuvat haastavilta.

 Hidasta vauhtia. Muista kuitenkin antaa muille turvallinen tila

ohittaa, jos autolla ajaessasi perään alkaa muodostua

jonoa.

 Käytä vaihtoehtoista reittiä.

 Venyttele niska- ja kaulalihaksia, jotta pää liikkuu reippaasti

puolelta toiselle.

 Käy säännöllisesti silmälääkärillä ja ota havainnointivaikeudet

puheeksi lääkärisi kanssa, jos ne ovat kovin haittaavia tai

ilmaantuvat nopeasti. Hidastumisen tai näkökyvyn

muutosten taustalla voi olla jokin hoitoa ja lääkitystä vaativa

sairaus.

Tieliikennelakiin tulee 1.6.2020 muutoksia