TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Toimintaympäristö


Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry on yksi Muistiliiton 45:ä jäsenyhdistyksestä.

Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistyksemme toimii väestöpohjaltaan hyvin moni-ilmeisellä seudulla. Porvoon väestöstä 64,28% on suomenkielisiä, 28.8% ruotsinkielisiä ja 7.3% muunkielisiä. Tämä merkitsee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelua monimuotoisempana ja haastavana.

Muistisairautta ja aivoterveyttä tukevan toiminnan saralla yhdistykseltämme odotetaan jatkossakin toimintaa jäsentemme hyväksi ja tueksi omaishoitajille.

Porvoon väkiluvusta (50 380 as.) oli 12/-19 yli 65-vuotiaita 10 712 (21.3% väestöstä). Vuonna 2009 luvut olivat 7 265 ja 14.9%. Ikääntyvien määrän kasvaessa, lisääntyy luonnollisesti myös muistisairaiden määrä. Ikääntyvien joukossa on laskettavissa 983 keskivaikeaa- ja vaikeaa muistisairautta sairastavaa. Muistisairaita voivat olla myös molemmat aviopuolisot. Uusia sairastuneita tulee vuosittain n. 120-140. Yhdistyksemme piirissä tämä on todella vahvasti koettu asia ja se asettaakin toiminnalle paljon odotuksia. Suurena huolenaiheena on myös työikäisten muistisairaiden kasvu.

Muistisairaus koskettaa n. 4:ää läheistä/muistisairas.

Vapaaehtoisvoimin toimivassa yhdistyksessämme toimintamme on kuitenkin rajallista, emmekä mitenkään voi vastata kaikkeen tarpeeseen. Muistiluotsin aloitettua toiminnan elokuussa 2018, on palvelut muistisairaille/läheisille parantuneet alueellamme, mutta tarve kasvaa koko ajan.

Toiminnan tavoite

Tukea muistisairaita sekä omaishoitajia heidän arvokkaassa työssään.

Toimia edunvalvojana Porvoon seudulla. Huomioida ja raportoida Covid-19 vaikutukset.


Suunnitellut toiminnat

  1. Muistikerho 2vko:n välein Omenamäessä (korona-aikaan WSOY-talolla) ja Gammelbackassa

  2. Askartelukerho 1x/kk, Omenamäki.

  3. Vuosittainen retki jäsenistölle kesän kynnyksellä.

  4. Haettu hyvinvointilomaa vuodelle 2022, toteutuu lokakuu 2022

  5. Muistiviikon tapahtumat syksyllä. Muistimessu? vko 38

  6. Muistiluotsitoiminta käynnistyi Porvoossa 1.8.2018. Muistiluotsin seurantaryhmässä. Muistiluotsiin haettu laajennusta, 3.12.2021

  7. Vastaaminen luentopyyntöihin koskien muistisairauksia.

Talous

Tulomme koostuvat jäsenmaksuista, Muistiliiton/STEA:n avustuksista ja mahdollisista muista anottavista avustuksista, esim. kaupungilta. Avustuksia on vaikea ennakoida. Muistiliiton avustus saattaa olla turvattu 15.10.2021 maan hallituspuolueiden uudella avustussopimuksella. Kaupunki suunnittelee muutoksia avustuksiin.

Jäseniä on nyt yhdistyksessä 136 ja jäsenhankintaa tehostetaan edelleen.

Jäsenmaksujen suorituksia seurataan/tehostetaan edelleen.

Yhteistyökumppanit

Muistiliitto keskusliittona. Muistiliitto ja Kuuloliitto sopineet yhteistyöstä, kolmivuotinen hankerahoitus Muisti ja Kuulo. Porvoon Seudun muistiyhdistys on mukana ohjelmassa, näkyy v 2022 toiminnassa.

Porvoon Yhdistyskeskus ry, johon kuuluu 64 paikallista sairaus-, veteraani- ja eläkeläisyhdistystä. Yhdistyskeskuksen tilat rajalliset ja maksulliset. Gammelbacka ja Omenamäki ovat maksuttomia.

Tiedotus

Tiedotus tapahtuu jäsenille kirjeitse, sekä Muisti-lehden tapahtumat-osiossa Porvoon yhdistyksen kohdalla. Puhelinta ja sähköpostia käytetään myös. Kokouskutsut lähetetään edelleen jäsenille kirjeitse kotiin.


Tiedotus jatkuu...

Vuoden 2019 alussa avautuneilta yhdistyksen kotisivuilta löytyy ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.


Uusimaa-lehden ilmaispalstaa käytetään myös tiedottamiseen.

Muistipoliklinikka ja Ruori-ohjauspiste, sekä Muistiluotsi tiedottaa toiminnastamme ahkerasti.


Sähköpostiosoite: muistiporvoo@outlook.com

Puhelin: 044-9882761. Puhelin on yhdistyksen puheenjohtajalla.

Kotisivut: www.porvoonmuistiyhdistys.fi


Flomembers3-jäsenrekisteriohjelma on myös helpottanut jäsenasioiden hoitoa niin laskutus- kuin jäsenkirjeasioissakin.

Jäsenten tietoja käytetään vain Muistiyhdistyksen toimintaan liittyvässä asioinnissa ja Muisti-lehden postittamisessa jäsenille.