TOIMINTASUUNNITELMA

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Toimintaympäristö

Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry on yksi Muistiliiton 44:ä jäsenyhdistyksestä.

Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistyksemme toimii väestöpohjaltaan hyvin moni-ilmeisellä seudulla. Puhtaasti kaksikielisenä alueena sitä ei voi enää pitää, sillä myös ikääntyvien kansallisuudet ovat lisääntyneet. Tämä merkitsee myös sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelua monimuotoisempana ja haastavana.

Muistisairaiden ja aivoterveyttä tukevan toiminnan saralla yhdistykseltämme odotetaan jatkossakin toimintaa jäsentemme hyväksi ja tueksi omaishoitajille.

Porvoon väestön maaliskuun 2017 tilannekatsaus kertoo 65-74-vuotiaiden määrän olevan 5913, 75-84-vuotiaiden 2907 ja yli 85-vuotiaiden 1041. Ikääntyvien joukossa on laskettavissa 983 keskivaikeaa- ja vaikeaa muistisairautta sairastavaa. Muistisairaita voivat olla molemmat aviopuolisot. Uusia sairastuneita tulee vuosittain n. 120-140. Yhdistyksemme piirissä tämä on todella vahvasti koettu asia ja asettaa toiminnalle paljon odotuksia. Porvoon sairaala on ilmaissut huolensa meille alle 65-vuotiaiden muistisairaiden tilanteesta, joita on tällä hetkellä n. 60.

Muistisairauden arvellaan koskettavan n. 4:ää läheistä/muistisairas.

Vapaaehtoisvoimin toimivassa yhdistyksessämme toimintamme on kuitenkin rajallista, emmekä mitenkään voi vastata kaikkeen tarpeeseen. Muistiluotsin aloitettua toiminnan elokuussa 2018, on palvelut muistisairaille/läheisille parantuneet huomattavasti alueellamme, mutta lisää kaivataan.

Toiminnan tavoite

Tukea muistisairaita sekä omaishoitajia heidän arvokkaassa työssään.

Toimia edunvalvojana Porvoon seudulla.

Suunnitellut toiminnat

  • Muistikerho 2vko:n välein Omenamäessä ja Gammelbackassa
  • Askartelukerho Omenamäessä, ei säännöllisesti
  • Vuosittainen retki jäsenistölle kesän kynnyksellä.
  • Haettu hyvinvointilomaa syksylle 2020, toteutuminen ei vielä selvillä
  • Muistiviikon tapahtumat syksyllä. Muistimessu? (vko 39)
  • Muistiluotsitoiminta toteutui Porvoossa 1.4.2018 ja toiminta alkoi 1.8.2018. Yhdistyksemme toimii Muistiluotsin seurantaryhmässä.
  • Vastaaminen luentopyyntöihin koskien muistisairauksia.

Talous

Tulomme koostuvat jäsenmaksuista, Muistiliiton/STEA:n avustuksista ja mahdollisista muista anottavista avustuksista, esim. kaupungilta. Avustuksia on vaikea ennakoida.

Jäseniä on nyt yhdistyksessä 147 ja jäsenhankintaa tehostetaan edelleen.

Jäsenmaksujen suorituksia seurataan/tehostetaan edelleen.

Yhteistyökumppanit

Muistiliitto keskusliittona.

Porvoon Yhdistyskeskus ry, johon kuuluu 62 paikallista sairaus-, veteraani- ja eläkeläisyhdistystä. Yhdistyskeskus sai vuoden 2018 alusta STEA-avustusta. Sen pohjalta tapahtumia varten on mahdollisuus saada edullisia tiloja.

Tiedotus

Tiedotus tapahtuu jäsenille kirjeitse, sekä Muisti-lehden tapahtumat-osiossa Porvoon yhdistyksen kohdalla. Puhelinta ja sähköpostia käytetään myös. Kokouskutsut lähetetään edelleen jäsenille kirjeitse kotiin.

Vuoden 2019 alussa avautuneilta yhdistyksen kotisivuilta löytyy ajan tasalla olevaa tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Uusimaa-lehden ilmaispalstaa käytetään myös tiedottamiseen.

Muistipoliklinikka ja Ruori-ohjauspiste, sekä Muistiluotsi tiedottaa toiminnastamme ahkerasti.

Sähköpostiosoite: muistiporvoo@outlook.com

Puhelin: 044-9882761. Yhdistyksen puhelimeen vastataan iltaisin.

Kotisivut: www.porvoonmuistiyhdistys.fi

Flomembers3-jäsenrekisteriohjelma on myös helpottanut jäsenasioiden hoitoa niin laskutus- kuin jäsenkirjeasioissakin.

Jäsenten tietoja käytetään vain Muistiyhdistyksen toimintaan liittyvässä asioinnissa ja Muisti-lehden postittamisessa jäsenille.