Alotesivu

 Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry

Porvoon kaupungin hallitukselle

Porvoon terveys- ja sosiaalitoimelle

15.4.2021 vuosikokouksen kannanotto

Riittävä tarpeen mukaan, elämän laatua tasapuolisesti kaikille

Taustaa: Vuonna 1999 teimme taustatyötä RAY-hakemukseen Muistineuvolahankkeen toteuttamiseksi Porvoossa. Se toteutuikin v 2004-2006. Hankkeen upeana lopputuloksena oli muistipoliklinikan alku terveyspalveluina. Toisena tuloksena oli muistihoitajien koulutuksen aloitus Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksessa.

Vuonna 1999 oli yli 65-vuotiaita 5526 ja keskivaikeasti ja vaikeasti muistisairaita 426 ja vuosittain uusien sairastuneiden ennusteluku 90. Lisäksi meillä oli vahva käsitys hoitotyön puutteista muistisairaan kohtaamisesta. Yksi puhtaasti muistisairaiden hoitoyksiköstä myöhäisen vaiheen tarpeisiin oli olemassa. Tämän yksikön, Matilda-kodin henkilöstöä oli mukana perustamassa yhdistystämme. Näillä perusteilla saimme rahoituksen kolmivuotiseen projektiin.

Tämän hetken tilanne Porvoossa tulee tarkasti huomioida päätöksenteossa.

Muistisairauksien kasvava määrä johtuu väestön ikärakenteesta. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on 10 712 ja ikäryhmä on 21.3 % väestöstä. Vertauksena mainitaan vuosi 2009, jolloin vastaavat luvut olivat 7 265 ja osuus väestöstä 14.9 %. Työikäisten sairastuminen on suuri huoli ja se kasvattaa ns. nuoria muistisairaita. Heille kohdennetut palvelut ovat vähäisiä.

Oikea-aikainen diagnoosin saanti ja toimintakykyä ylläpitävä lääkitys lisää hyviä elinvuosia. Lisäksi tarvitaan joustavia kotihoitoa tukevia palveluja. Asia on suuri kokonaisuus. Erilaisia päivätoiminnan muotoja tarvitaan rakennettuna tarpeiden mukaan. Virkkulan kylä -hanke etenee ja siinä on jo myös ns. muistikylämallia suunnittelussa. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto on tästä hankkeesta tauon jälkeen nyt informoitu.

Päättäjien on hyvä tietää, että myös lievempien muistisairaiden määrä voi olla 1000 ja keskivaikeasti ja vaikeasti sairastavien määrä on lähes 1000. Aviopuolisoissa molemmat voivat olla muistisairaita. Muistisairaus koskettaa keskimäärin neljää läheistä yhtä muistisairasta kohti siis hyvin suurta joukkoa porvoolaisia.

Koronarasitukset ovat lisänneet sairauden etenemistä monin eri tavoin. Vertaistukea ja osallistumista odotetaan malttamattomina.

Porvoon Seudun Muistiyhdistys ja Helsingin ja Itä-Uudenmaan muistiluotsi ovat eri sähköisten kanavien kautta säännöllisesti tavanneet tukea tarvitsevia. Avaamme muistikerhot heti kun se on mahdollista ja käytämme kesänkin hyväksi. Yhdistyksemme varassa enempää ei voi tarjota, koska jäsenistöstä suurin osa on omaishoitajia, joiden työtaakka on suuri. Muiden on tultava apuun.

Vetoamme vahvasti, että muistisairaan hoitopolku ja omaisen osuus tulisi hahmottaa ja riittävä tarpeenmukainen palvelukokonaisuus suunnitella ja ottaa mukaan käyttäjäkuntaa kokemusasiantuntijan ominaisuudessa. Tämä kokonaisuus merkitsee lisää resursseja vanhuspalveluun, sellaisenaan olisi vietävä talousarvioon. Panostuksen pidempiaikainen vaikutus on säästöä ja mielenrauhaa kaikille.

Muistisairaat ovat joukossamme, ihmisinä keskuudessamme.

Porvoon Seudun Muistiyhdistys ry...