Syyskokouksen kannanotto 24.11.2021

V 2004-2006 oli RAY- muistineuvolahanke - hallinnointi ja mallinnos muistipoliklinikaksi Porvooseen. Hankkeen valmistelussa todettiin seutukunnalla muistipoliklinikan puute. Hanke onnistui, muistipoliklinikka alkoi toimia kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa.

Silloiset huolet ovat edelleen ajankohtaisia.

Muistisairauksien kasvava määrä johtuu väestön ikärakenteesta. Tällä hetkellä yli 65-vuotiaita on 10 712 ja ikäryhmä on 21.3 % väestöstä, vuonna 2009, jolloin vastaavat luvut olivat 7 265 ja osuus väestöstä 14.9 %.

Työikäisten sairastuminen on myös kasvussa. Lievempien muistisairaiden määrä voi olla 1000 ja keskivaikeasti ja vaikeasti sairastavien määrä on lähes 1000. Aviopuolisoissa molemmat voivat olla muistisairaita. Muistisairaus koskettaa keskimäärin neljää muistisairaan läheistä, siis hyvin suurta joukkoa porvoolaisia. Vuosittain 120 -140 sairastuu.

Oikea-aikainen diagnoosi ja sopiva lääkitys turvaa hyviä elinvuosia. Turvallinen asianmukainen kohtaaminen tukee aivoterveyttä, antaa vertaistukea sairastuneelle ja myös omaishoitajalle yhteisissä tapaamisissa. Muistisairaalla ja omaisellaan on yksinäisyyden kokemus vahva ja toivottomuuden tunne luo epävarmuutta heti diagnoosin saannin yhteydessä.

Tällä hetkellä STEA on helpottanut tilannetta, niin että yksilökohtaista ensitietoneuvontaa voidaan antaa. Täällä Porvoossa on muistiluotsi, Helsingin, Sipoon ja Porvoon muistiyhdistyksen yhteisenä toimintana.Haussa on toinen työntekijä , kun saamme 9.12.2021 Stea-avustuksen laajennuksen, mikä merkitsee, että Askola, Pornainen, Loviisa, Lapinjärvi ja Mäntsälä tullee mukaan.

Muistiyhdistyksen toimintana ovat olleet aivoterveyttä tukevat muistikerhot. Koronan aikana on kerhoihin tullut myös yhä enemmän jo muistisairaita. Porvoon sairaala on myös lähettänyt kerhoihin. Päivätoiminnan kaventuessa kerhoihin tuli näitäkin ihmisiä naapurin kainalossa. Ruori on myös alkanut lähettää ihmisiä.

Yksinäisyys ja näköalattomuus varsinkin korona-aikana ja nyt jälkimainingeissa on rasittanut monien aivoterveyttä ja syventänyt muistiongelmia.

Myös muut sairaudet, sekä köyhyys että näköalattomuus lisää hyvin monenlaista yksinäisyyttä.

Meillä on yhteinen huoli, koska kolmannen sektorin toimijoilta odotetaan paljon. Muistikokonaisuutta ajattelemme, siihen kuuluu kuulonvajeiden lisäksi myös näön ongelmat. Teemme jatkossa yhteistyötä Kuuloyhdistyksen kanssa täällä Porvoossa. Kuuloliitto ja Muistiliitto ovat sopineet yhteistyöstä, hankkeeen kolmivuotiskaudella saadaan käsitys kuulon merkityksestä muistin yhteydessä.

Meillä on pulaa asianmukaisista toimitiloista, käyttövaroista ja vapaaehtoistyötä tekevistä ihmisistä.Yhdistysten hyvällä yhteistyöllä voimme kukin antaa osaamistamme yhteiseen ponnistukseen. Pidämme kaikki menossa mukana.

24.11.2021 Porvoon Seudun muistiyhdistys ry

Kirjoita tekstisi tähän...