22.11.2022 Kannanotto syyskokouksessa

Pidämme kaikki menossa mukana.

Muistisairaudet ovat ikääntyneiden suurin terveysuhka. Ne ovat eteneviä aivosairauksia, jotka kuormittavat omaisia ja erityisesti omaishoitajia sairauden vaikeassa vaiheessa.

Myös muut sairaudet, sekä köyhyys että näköalattomuus lisää yksinäisyyttä. Yksinäisyydellä on monet kasvot Porvoon seudulla. Korona-aika rasitti erityisesti ikäihmisiä. Lisäksi palvelutarjonta on kaventunut, sekä päivätoiminnan että hoivapaikkojen määrä on liian vähäinen.

Muistikokonaisuutta ajattelemme, ja siihen kuuluu kuulonvajeiden lisäksi myös näön ongelmat. Teemme jo yhteistyötä Kuuloyhdistyksen kanssa.

Meillä on yhteinen huoli kun kolmannen sektorin toimijoilta odotetaan paljon.

Meillä on pulaa asianmukaisista toimitiloista, käyttövaroista ja vapaaehtoistyötä tekevistä ihmisistä.Yhdistysten hyvällä yhteistyöllä voimme kukin antaa osaamistamme yhteiseen ponnistukseen.

Ajattelemme yhdistyksessämme, että palvelun tuottajina tulevan sotealueen kannattaisi panostaa muistikokonaisuuden hallintaan. Panostus tuo aika piankin säästöjä ja monitahoista hyvää mieltä ja uskoa tulevaisuuteen.

Pidämme kaikki menossa mukana.

Syyskokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Seija Koponen vuodeksi 2023,Tuula Finnbäck, Leo Ahonen, Helena Mattila varsinaisiksi ja varajäseniksi Bo Larsson, Inga-Lill Fagerstedt, Karoliina Hienonen ja Erkki Hopeamaa